Blogi

02.2.2024

Tavata tuomassa lisämahdollisuuksia Tampereen kaupungin rekrytapahtumiin

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut on hyödyntänyt Tavata-työkalua rekrytointitapahtumien järjestämiseen vuoden 2023 alusta saakka. Tavatan avulla järjestetyt rekrytointitapahtumat ovat tavoittaneet jo satoja kävijöitä ja mahdollistaneet lukuisia onnistuneita kohtaamisia.

 

Lisää mahdollisuuksia osallistujille ja tehokkuutta tapaamisiin Tavatan avulla

Koronavuosien jälkeen Tampereen kaupungintre.GIF työllisyys- ja kasvupalvelut halusi jatkaa etäosallistumismahdollisuuden tarjoamista rekrytointitapahtumissaan. Virtuaalisuuden toivottiin auttavan myös suuremman osallistujamäärän tavoittamisessa. Työkaluksi valikoitui Tavata, joka on ollut vuoden varrella käytössä niin live-, hybridi- kuin virtuaalitapahtumissakin.

Erityisen hienoa Tavatan käytössä on ollut se, että työkalun kautta työnhakijat ovat saaneet mahdollisuuden tutustua työnantajiin jo ennen tapahtumaa sekä sopia työnantajien kanssa tapaamisia tapahtumapäivän ajalle. Tapaamisten sopiminen etukäteen myös tehostaa päivän aikataulutusta. Tavatan käyttö on koettu helpoksi ja yksinkertaiseksi niin osallistujiemme keskuudessa, ja toteuttamamme tapahtumat ovat olleet oikein onnistuneita”, kertoo Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen viestintäasiantuntija Hanna Kirmanen.

 

Rekrytointitapahtumien monta muotoa

Tampereella rekrytointitapahtumia on järjestetty kaikissa eri toteutusmuodoissaan, joista jokaisessa Tavata-työkalulla on ollut roolinsa:

Livetapahtumissa Tavata-työkalun avulla on mahdollistettu työnantajiin sekä tarjolla oleviin työpaikkoihin tutustuminen sekä haastatteluaikojen buukkaaminen jo ennen tapahtumaa. Tapahtumapäivänä puolestaan ennakkoon sovitut tapaamiset on pidetty niille varatulla paikalla niille varattuun aikaan, ja Tavata on ollut apuna oman tapahtumapäivän aikataulun hallinnassa, verkostoitumisen ja yhteydenpidon jatkamisessa sekä tapahtuman ajankohtaisten asioiden seuraamisessa. Lisäksi tapahtumapäivän jälkeen Tavata-alustalle on ollut mahdollista palata jatkamaan verkostoitumista ja työmahdollisuuksiin tutustumista.

Hybriditapahtumissa Tavata puolestaan on toiminut sekä etä-, että liveosallistujien yhteisenä kohtaamispaikkana, josta löytyy niin tapahtumapäivän ohjelma, työnantajat ja työpaikat, vuorovaikutusmahdollisuudet kuin verkostoituminen ja tapaamisten sopiminenkin. Hybriditapahtumissa osallistujat ovat voineet sopia sekä kasvokkain kohtaamisia paikan päälle että videotapaamisia, osallistumisen muodosta riippuen. Joissakin Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden tapahtumissa paikan päällä tapahtuva ohjelma on myös striimattu verkkoon ja tuotu Tavata-alustalle etäosallistujien nähtäville.

Täysin virtuaalisiin tapahtumiin Tavata on tarjonnut kokonaisvaltaisen tapahtuma-alustan, jonka kautta koko tapahtumaan on helppo osallistua. Virtuaalitapahtumissa tapahtuman ohjelma, vuorovaikutteisuus, verkostoituminen ja tapaamiset tapahtuu kaikki verkossa, ja osallistujat tapaavat toisiaan videotapaamisissa.

On hyvä, että Tavataa voi käyttää kaikissa tapahtumatyypeissä ja että alustaa voi räätälöidä aina juuri sen oman tarpeen mukaan. Meilläkin on ollut paljon erilaisia ja eri kokoisia tapahtumia, joissa olemme tarvinneet eri ominaisuuksia ja työkaluja – Tavata on istunut hienosti näihin ja tarjonnut tarvitsemamme ratkaisut. Yhteistyö Tavatan kanssa on sujuvaa, ja erityisen hienoa on myös se, että kehitysideoitamme ja -tarpeitamme aidosti kuunnellaan, ja että asiakastoiveitammekin on oikeasti toteutettu ”, Hanna jatkaa.

 

Haluaisitko kuulla lisää Tavatan palveluista rekrytointitapahtumiin, kunnille, kaupungeille ja TE-palveluille? Ota yhteyttä Erjaan! -> erja.hakkarainen@tavata.events / +358 44 9704918.